Trang chủ Đăng nhanh Đăng ký thành viên Giá quảng cáo Quy chế Bảo mật Giải quyết tranh chấp Liên hệ Bản Mobile
Từ khóa
Quảng cáo
Danh mục ngành
Quảng cáo
Thống kê
Lượt truy cập: 17,768,236
Đang online: 111
Thành viên: 109,143


Điện công nghiệp

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX GIÁ RẺ,CHẤT LƯỢNG CAO,UY TÍN 01. BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4 INCH + Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST10-7 Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm Công suất: 0.74Kw/1HP/220

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX  GIÁ RẺ,CHẤT LƯỢNG CAO,UY TÍN 01. BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4 INCH   + Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST10-7 Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm Công suất: 0.74Kw/1HP/220

 

01. BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4 INCH

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST10-7

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 0.74Kw/1HP/220v/380V

Lưu lượng: 1.2 – 9.6 m3/h

Cột áp: 46 – 12  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST10-10

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 1.1Kw/1.5HP/220v/380V

Lưu lượng: 1.2 – 9.6 m3/h

Cột áp: 66 – 16  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST10-13

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 1.5Kw/2HP/220v/380V

Lưu lượng: 1.2 – 9.6 m3/h

Cột áp: 85 –  22 m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST14-8

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 1.5Kw/2HP/220v/380V

Lưu lượng: 1.2 – 13.2 m3/h

Cột áp: 57 – 10  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST14-12

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 2.2Kw/3HP/220v/380V

Lưu lượng: 1.2 – 13.2 m3/h

Cột áp: 83 – 12  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST24-10

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 1.5Kw/2HP/220v/380V

Lưu lượng: 3.6 – 24 m3/h

Cột áp: 56 – 6  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST24-14

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 3Kw/4HP/380V

Lưu lượng: 3.6 – 24 m3/h

Cột áp: 76 – 7  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST24-19

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 4Kw/5.5HP/380V

Lưu lượng: 3.6 – 24 m3/h

Cột áp: 105 – 11  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST24-26

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 5.5Kw/7.5HP/380V

Lưu lượng: 3.6 – 24 m3/h

Cột áp: 138 – 13  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST24-34

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 7.5Kw/10HP/380V

Lưu lượng: 3.6 – 24 m3/h

Cột áp: 180 – 15  m

Đường kính xả: 2 Inch

Đường kính bơm: 96 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

 

02. BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 6 INCH

 

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S48-4

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 5.5Kw/7.5HP/380V

Lưu lượng: 18 – 48 m3/h

Cột áp: 60 – 18  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S48-5

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 7.5Kw/10HP/380V

Lưu lượng: 18 – 48 m3/h

Cột áp: 74 – 22  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S48-8

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 11Kw/15HP/380V

Lưu lượng: 18 – 48 m3/h

Cột áp: 121 – 35  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S48-10

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 15Kw/20HP/380V

Lưu lượng: 18 – 48 m3/h

Cột áp: 150 – 46  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70-7

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 11Kw/15HP/380V

Lưu lượng: 30 – 66 m3/h

Cột áp: 92 – 22  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70-9

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 15Kw/20HP/380V

Lưu lượng: 30 – 66 m3/h

Cột áp: 117 – 30  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70-11

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 18.5Kw/25HP/380V

Lưu lượng: 30 – 66 m3/h

Cột áp: 143 – 36  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70-14

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 22Kw/30HP/380V

Lưu lượng: 30 – 66 m3/h

Cột áp: 183 – 47  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S25-23

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 11Kw/15HP/380V

Lưu lượng: 6 – 25.5 m3/h

Cột áp: 206 – 73  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

+ Sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S25-30

Kiểu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm

Công suất: 15Kw/20HP/380V

Lưu lượng: 6 – 25.5 m3/h

Cột áp: 269 – 92  m

Đường kính xả: 3 Inch

Đường kính bơm: 150 mm

Chất liêu bơm: Thân và cánh bơm bằng thép không gỉ, trục động cơ Inox AISI 304

Tốc độ vòng quay động cơ: 2900 vòng/phút

 

  Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng giàn sản phẩm chất lượng cao.chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm bơm tốt và giá cả hợp lí nhất thị trường hiện nay!

 

  mọi chi tiết xin liên hệ:

 

Mr. Cương-0977972944

gamil: nguyensinhcuong010119988@gmail.com

- Địa chỉ:CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠC HỒNG Số 10 Lô B5 - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 02422145952 -    Fax:  (04)  354 02 5677

 

 

Thông tin bản tin
Loại tin Cần bán
Nơi đăng ToànQuốc
Ngày đăng 11/09/2019
Ngày hết hạn 10/12/2019
Số lượt xem 1
Thông tin người đăng
Họ tên lac hong nguyen #109830
Địa chỉ Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Hà Nội
Điện thoại
0977972944goi dien goi dien
Thich(0)   Khong thich (0)
Phản hồi tin đăng
Mã bảo vệ  
Các tin khác do lac hong nguyen đăng
STTTiêu đềNgàyKhu vực
1BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX GIÁ RẺ,UY TÍN CHẤT,LƯỢNG: (2)11/09/2019ToànQuốc
Đăng nhập
Email
Mật khẩu
Hỗ trợ cho người bán
Quảng cáo
Trang chủ | Đăng tin nhanh | Đăng ký thành viên | Bảng giá quảng cáo | Quy chế hoạt động | Liên hệ
Website được quản lý bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUỔI TRẺ
229/8 Bùi Đình Túy, Phường 24, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
MST:0304046951 - Tel: 0913.696369 .
E-mail : timgicungco@yahoo.com
Copyright 2009 - 2016 © Timgicungco. All rights reserved
Mọi thông tin giao dịch trên website do thành viên tự đăng, vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp khi có nhu cầu.