tim gi cung co
Trang chủ Đăng tin Desktop
Từ khóa

Điện công nghiệp

Đại lý Saishemok

Đại lý Saishemok

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 96 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

 

Mr Giàu : 0938 906 663

Email: giau@hgpvietnam.com

Skype : giau_12

 

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính  hãng  tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Đại lý Saishemok hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp công nghệ chất lượng cao.

 

 

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : Đại lý Saishemok, Norgren, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump....

 

 

 

 

 

Model 

 

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok JGX10A/3

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok JGX25A/3

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok JGX80A/3

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC1000A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC250A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC300A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC500A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQLF10A SQLF-10A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQLF20A SQLF-20A

Đại lý Saishemok SQLF30A SQLF-30A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQLF50A SQLF-50A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDQ60A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS200A 1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC40A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDQ200A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDQ300A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok module MDS100A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDC50A1200v

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok QQL-100A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SSR10DA

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SSR25DA

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SSR60DA

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SSR75DA

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MD.D100A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok Df30AA1600

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SKBT28-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SKBT28-12

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS800A1800V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS200AA160

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS400A-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok DF200A1600

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC250A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL60A1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC55A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC250A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC90A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MCC310-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MCC162-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MCC95-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TM400HA-24

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TM150SA-6

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TT 300N16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TT 500-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC 250-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PK250HB-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC110A-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC135A-1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PK200HB 120

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok WCC 162-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC500-12

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC 80A-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDC1601600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDC110A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL50-10

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDQ100A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok DF200A1600

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok DF100AA1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok DF30AA1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M68

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M66

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M65

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M64

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M63

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M62

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M61

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC330A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PK250HB

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL40A1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL50A1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL60A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL100A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL200-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SQL20-12

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SR30MA-6

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TM400HA-24

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TM150SA-6

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TT 300N16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok TT 500-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MUR20040CT

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok VUO82-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok VHF082-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok VHF36-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDC 90A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M-VUO(SKD)160

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS75A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC330

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SSR60DA

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC 1000

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC2000

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok M-VHF28

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PK250HB-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok DD110

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTG150(TM)

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTC2000A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTS60A1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MPK 250-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTG200A-1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MFQ60A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PK200HB 120

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok DF100AA160

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTY300A-800V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MTXD 90A 9V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok 4ZQ 10A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok QL20-10 20A 1000V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS400A-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS800A1800V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS200A-1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS 100A1600V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok QL220A-1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok KBPC2510 AC

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok VHF28-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok KBPC5010 AC

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok WCC 310-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MDS 200AA160

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MBRP400100CT

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok SSR-2 75A 380V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok WCC 162-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PWB130A-40

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok H3290Z 200A-400A

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok WCC 95-16

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok PWB200A40

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok H3120ZF

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MXL 250-12

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok 30J6P41

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok MZS40A-1200V

Thiết bị chỉnh lưu bán dẫn Saishemok HVP-16

 
 
 
 
 

 

 

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với  giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

 

 

Thông tin bản tin
Loại tin Cần bán
Nơi đăng ToànQuốc
Ngày đăng 12/06/2019
Ngày hết hạn 12/07/2019
Số lượt xem 13
Thông tin người đăng
Họ tên Huỳnh Thanh Giàu  
Địa chỉ 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.
TP.HCM
NHẮN TIN GỌI ĐIỆN
Thich(0)   Khong thich (0)
Phản hồi tin đăng
Mã bảo vệ  
Các tin khác do Huỳnh Thanh Giàu đăng
STTTiêu đềNgàyKhu vực
Trang chủ | Đăng tin nhanh
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUỔI TRẺ
Copyright 2009 2011 © Timgicungco. All rights reserved